Skip to main content
Tampereen yliopiston kirjastoTampereen yliopistoTampereen yliopiston kirjasto

Open Access: Avoin julkaiseminen (Gold Open Access)

Yleistä

Kirjoittajamaksut eli APC (article processing charge) ja BPC (book processing charge) viittaavat avoimeen julkaisemiseen (Gold OA) liittyvään maksuun, jolla katetaan esimerkiksi vertaisarvioinnin kustannuksia.

  • Suomessa rahoitusta OA-julkaisemiseen voivat hakea Suomen Akatemian tutkijat.
  • Useilla OA-lehdillä on vaikuttavuuskerroin eli impact factor, jonka perusteella arvioidaan usein lehden tieteellistä tasoa. Lisätietoja impact factoreista ja lehtien vaikuttavuudesta saat myös kirjaston oppaasta - Tutkimuksen näkyvyys ja vaikuttavuus.
  •  Julkaisufoorumi on suomalainen tieteellisten aikakauslehtien laatua arvioiva järjestelmä, jota ylläpitää Tieteellisten seurain valtuuskunta.


TSV  myös ylläpitää julkaisukanavien tasoluokitusta nk. JuFo-luokitusta; julkaisukanavahaku.

  • OA-julkaisujen luotettavuudesta ja saalistajalehdistä lisätietoa täältä.

Hybridilehdet

Kaupalliset lehdet tarjoavat kirjoittajilleen mahdollisuuden julkaista yksittäisiä artikkeleitaan kaikille avoimessa muodossa maksua vastaan.  OA-kirjoittajan tai hänen instituutionsa tulee maksaa kirjoittajamaksu, jonka suuruus vaihtelee kustantajasta ja lehdestä riippuen.

Esimerkiksi:
Open Select (Taylor & Francis)
Springer Choice (Springer)
Sage Choice (Sage)

Avoimet e-kirjat ja niiden kustantajat

Tampere University Pressin (TUP) kirjat julkaistaan Open Access -kirjoina TamPub portaalin TUP OA Books kokoelmassa sekä kansainvälisessä OAPEN LIbrary -portaalissa. TUPin tavoitteena on edistää tieteellisen julkaisemisen avoimuutta ja tutkimuksen kansainvälistä näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.

TUP on luokitettu Julkaisufoorumissa tasolle 1, ja kaikki sen julkaisemat kirjat ovat vertaisarvioituja.

 

DOAB on kattavin kriittisesti laadittu luettelo tieteellisistä Open Access -kirjoista. OA-julkaisemisesta kiinnostuneelle tutkijalle hyödyllinen alakohtainen jaottelu kustantajatietoineen.

 

Oapen on kattava erityisesti akateemiselle yleisölle laadittu luettelo tieteellisistä Open Access -kirjoista. Alakohtaisesti OA-kustantajien yhteystietoihin pääsee kätevimmin käsiksi Top subjects -listauksen kautta.

Open Access eBooks on JSTOR sisältää Open Access -kirjoja erityisesti humanistisilta ja yhteiskuntatieteellisiltä aloilta. Kirjoissa on käytössä Creative Commons -lisenssi.


Avoimia kurssikirjoja löydät täältä.

Avoimet e-lehdet, niiden tieteenalat ja kustantajat

DOAJ on kattavin kriittisesti laadittu luettelo tieteellisistä Open Access -lehdistä. OA-julkaisemisesta kiinnostuneelle tutkijalle hyödyllinen alakohtainen jaottelu löytyy täältä.

DOAJ:n ohella tieteellisten lehtien tasoa voi arvioida  Impact factorin sekä lehden saaman Jufo-luokituksen avulla. Lisätietoja laatukriteereistä.

Persee.fr tarjoaa vapaan ja ilmaisen pääsyn lukuisiin ranskankielisiin humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen julkaisuihin sekä välittää tietoa näiden kustantajista.

Suomalaiset tiedelehdet verkossa.

Väitöskirjojen ja opinnäytteiden verkkojulkaiseminen Tampereen yliopistossa

Tampereen yliopiston väitöskirjat ja opinnäytteet julkaistaan yliopiston julkaísuarkistossa TamPubissa. Julkaistut väitöskirjat ja opinnäytteet ovat vapaasti luettavissa ja niitä voi tulostaa omaa käyttöä varten. Osasta väitöskirjoja ja opinnäytteitä on saatavilla avoimesti vain tiivistelmät tai metatiedot.

Väitöskirjojen ja opinnäytteen julkaiseminen TamPubissa lisää tutkimuksesi näkyvyyttä ja löydettävyyttä. Verkossa julkaistut väitöskirjat ja opinnäytteet saavat pysyvän verkko-osoitteen ja ovat hakukoneiden löydettävissä.

Tampereen yliopistossa vuonna 2016 julkaistuista väitöskirjoista oli 96  % ja ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetöistä 86 % saatavissa kokoteksteinä.