Skip to main content
Tampereen yliopiston kirjastoTampereen yliopistoTampereen yliopiston kirjasto

Internet-aineiston arviointikriteerejä: Yleistä

Internet-aineiston arvioinnissa huomioon otettavia seikkoja

Mitä Internet-aineistolla tarkoitetaan?

Internet-aineistolla tarkoitetaan tässä yhteydessä erilaisia verkkojulkaisuja, hakemistoja, linkkilistoja, tietokantoja, atk-ohjelmia, organisaatioiden verkkosivuja, tapahtumia, uutisryhmiä, postituslistoja ja keskusteluryhmiä.

Miksi Internet-aineistoon pitää suhtautua kriittisesti?

Internetissä kuka tahansa voi julkaista mitä tahansa. Internetistä löytyy paljon aineistoa, joka perustuu pikemminkin henkilökohtaiseen mielipiteeseen kuin tosiasioihin. Internet-aineiston alkuperää ei aina kerrota selvästi. Toisinaan ilmoitettu alkuperä ei pidä paikkaansa, sillä tekijä on voinut esiintyä jonain toisena henkilönä, valehdella tai vääristellä asioita. Internetin tiedonlähteet eivät välttämättä ole sitä, mitä ne näyttävät olevan tai mitä ne väittävät olevansa, sillä Internetissä ei ole mitään takuuta siitä, että informaatio on paikkansapitävää tai rehellistä.

Internet-aineisto ei ole läheskään aina käynyt läpi julkaisijan tai toimittajan arviointia tai vertaisarviointia, sen vuoksi virheet ovat yleisempiä kuin painetuissa julkaisuissa. Tilaa on sekä viattomille virheille että suoranaisille petoksille.

Internet tarjoaa usein pääsyn keskeneräisiin verkkosivustoihin, jotka on laitettu verkkoon ennen kuin niiden sisältö on saatu valmiiksi. Tästä kertoo verkkosivun ilmoitus under construction. Toisinaan Internetin tiedonlähteet näyttävät olevan laajoja, mutta eivät kata aihealuetta riittävän syvältä tai informaatio on saatavilla verkossa vain osittain. Jälkimmäisessä tapauksessa verkkosivustossa viitataan usein painettuun julkaisuun.

Internetissä, jossa verkkosivut on linkitetty, ei ole aina selvää, missä yksi verkkosivusto päättyy ja toinen alkaa. Internetissä monet tiedonlähteet sisältävät suhteellisen vähän alkuperäistekstejä. Monet verkkosivustot koostuvat enimmäkseen linkeistä ulkopuolisiin verkkosivuihin, jotka ovat saatavilla muilla palvelimilla. On myös tavallista, että verkkosivut toistavat informaatiota, joka on saatavissa muualta.

Internet on hyvin epävakaa ympäristö, jossa aineistoa voidaan milloin tahansa muuttaa, päivittää tai korvata toisella. Internetissä julkaistavasta aineistosta vastuussa olevat voivat siirtää tai poistaa käytöstä yksittäiset verkkosivut etukäteen ilmoittamatta. Vanhoja verkkosivuja tai vanhoja versioita ei läheskään aina arkistoida ja niiden sisältämä informaatio saatetaan menettää lopullisesti.