Skip to main content
Tampereen yliopiston kirjastoTampereen yliopistoTampereen yliopiston kirjasto

Kurssikirjahankinta: periaatteet ja käytännöt: Yleistä

Kurssikirjahankinnan periaatteet ja käytännöt

Tampereen yliopiston kirjasto hankkii Tampereen yliopiston tutkintovaatimuksiin kuuluvaa kurssikirjallisuutta. Kurssikirjoiksi hankitaan Tampereen yliopiston tutkinto-ohjelmien ja kielikeskuksen kirjastoon ilmoittama kirjallisuus.

Kurssikirjojen tyypit ovat seuraavat:
1) Yleisenä tenttipäivänä tentittävät kaikille pakolliset teokset.
2) Yleisenä tenttipäivänä tentittävät vaihtoehtoiset teokset.
3) Luentojen, harjoitusten ja muiden kurssien yhteydessä tentittävät kaikille pakolliset teokset.
4) Luentojen, harjoitusten ja muiden kurssien yhteydessä tentittävät vaihtoehtoiset teokset, joista
opiskelija valitsee tentittävät teokset.
5) Luentojen, harjoitusten ja muiden kurssien yhteydessä oheisluettavana oleva muu kirjallisuus,
johon opiskelijan edellytetään tutustuvan, mutta jota ei erikseen tentitä.
6) Sähköisessä tentissä tentittävät pakolliset tai vaihtoehtoiset teokset.

Pääsääntöisesti kurssikirjallisuus hankitaan ja sijoitetaan Linnaan. Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnan kurssikirjat ja terveystieteiden  kurssikirjallisuus hankitaan Arvoon.

Usein vaihtuvat kurssivaatimukset sitovat kirjaston käytössä olevaa aineistomäärärahaa. On suositeltavaa, että kirjaston hankittaviksi tulevat kurssikirjat pysyvät kurssivaatimuksissa mahdollisimman pitkään. Sellaiset teokset, joiden sisältö uudistuu usein, tulisi mahdollisuuksien mukaan korvata elektronisilla versioilla. Elektronista aineistoa tulisi suosia kaiken kurssikirjallisuuden valinnassa.

Kirjasto auttaa mielellään kurssikirja-aineiston saatavuuteen liittyvissä kysymyksissä

Uusista kurssikirjoista ilmoittaminen

Tutkinto-ohjelmien tulee ilmoittaa uudet kurssikirjat kirjastoon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, viimeistään kuitenkin lukuvuoden alkua edeltävän toukokuun aikana. Ilmoitukset tehdään kurssikirjojen hankintaehdotuslomakkeella. Lomakkeessa on mainittava:

- mihin tutkintovaatimusten kohtaan ehdotettava kirja kuuluu
- kuinka usein kirjaa voidaan tenttiä lukuvuoden aikana
- kuinka monen opiskelijan arvellaan osallistuvan luennolle, harjoituksiin tai kurssille ja tenttivän ko. teosta samanaikaisesti.


Mitä aikaisemmin tutkinto-ohjelma ilmoittaa kurssivaatimuksiin kuuluvista teoksista, sitä parempi mahdollisuus kirjastolla on
tarkistaa  tilattavan kirjan saatavuus ja saattaa se opiskelijoiden käyttöön lukuvuoden alkaessa. Mikäli kirjasto ei saa tutkinto-ohjelmalta ilmoitusta uusiin kurssivaatimuksiin kuuluvasta aineistosta, kirjasto hankkii aineiston vasta tarkistettuaan opinto-oppaan sekä selvitettyään tarvittavat lisätiedot mm. tenttikirjan pakollisuudesta ja luennolle, harjoituksiin tai kurssille samanaikaisesti
osallistuvien opiskelijoiden lukumäärästä.

Näin teet Moodleen etäkäyttölinkin artikkeliin tai e-kirjaan

Laita https://login.helios.uta.fi/login?url= suoran osoitteen eteen. Esimerkki:

Artikkelin suora linkki:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751157715300900

Artikkelin etäkäyttölinkki: https://login.helios.uta.fi/login?url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751157715300900

Kun klikkaa artikkelin etäkäyttölinkkiä kysyy kirjautumista (login) peruspalvelutunnuksella. Kirjautumisen jälkeen artikkeliin pääsee suoraan:

 

Ota yhteyttä kurssikirja-asioissa

Kirjaston kurssikirjahankinnan yhteyshenkilö pääkampuksella on Aniita Ahlholm-Kannisto puh. 040 190 4242

ja Kaupin kampuksella Erja Kymäläinen, puh. 040 190 4235.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi.