Skip to main content
Tampereen yliopiston kirjastoTampereen yliopistoTampereen yliopiston kirjasto

Open Access: Alennukset kirjoittajamaksuihin (APC)

Alennukset

Kustantaja Ehdot Alennus
BioMed Central (Springer) BioMed Central 15 % kirjoittajamaksusta (APC)
Elsevier

Elsevier Vastaavana kirjoittajana (Corresponding author).

50 % kirjoittajamaksusta (APC)
Emerald Emerald vastaavana kirjoittajana (Corresponding author) Ei APC-maksua - ilmaiset voucherit käytössä
SAGE Sage Choice - vastaavana kirjoittajana (Corresponding author). Vaatii ”Promo Code”-kohtaan: FinELib 2017”. 87,5 % kirjoittajamaksusta, jolloin APC-maksu 200 GBP.
Springer SpringerOpen 15 % kirjoittajamaksusta (APC)
Taylor & Francis Open Select - vastaavana kirjoittajana (Corresponding author) 60 % kirjoittajamaksusta, jolloin APC-maksu 860 €

 

Elsevier

Tampereen yliopiston tutkijoilla/artikkelin kirjoittajilla on mahdollisuus julkaista artikkelinsa avoimena Elsevierin lehdissä alennetulla kirjoittajamaksulla (APC=Article Processing Charge). Alennuksen saamisen ehdot:

 • Tampereen yliopiston tutkija = Corresponding Author
 • Artikkeli hyväksytään julkaistavaksi 1.1.2018-31.12.2020.
 • Alennuksen piiriin kuuluu yli 1500 Elsevierin hybrid-lehteä ja yli 100 Full OA-lehteä. Lista alennuksen piiriin kuuluvista lehdistä. HUOM. listalla kohdassa Publishing Category subsidised merkityt lehdet eivät kuulu alennuksen piiriin.
 • Alennus kirjoittajamaksusta (APC) on 50 prosenttia listahinnasta, joka vaihtelee lehdittäin.

 

Ohjeet artikkelin julkaisemisesta avoimena:

 1. Artikkeli on hyväksytty, Elsevier lähettää vastaavalle kirjoittajalle sähköpostin, jossa pyydetään täyttämään Rights and Access Information Form.
 2. Kirjoittaja valitsee Rights and Access Information lomakkeella:
  • kohdassa funding body: Make your selection - Research reported in the article: Was conducted in Finnish universities/research institutes
  • kohdassa Open Access - Publishing options: Gold open access (tämä valinta ei tule näkyviin, jos artikkeli julkaistaan täysin avoimessa eli full Gold OA-lehdessä)
  • kohdassa Licenses: Valitse kumpaa cc-lisenssiä haluat käyttää. 
  Täytä lomake loppuun. Huomaathan, että teknisitä syistä järjestelmä näyttää listahinnan APC-maksusta. Tästä hinnasta lasketaan 50 prosentin alennus.Laskut tulevat keskitetysti yliopistolle ja ne ohjataan yksiköihin. Ks. ruudunkaappaukset Elsevierin Rights and Access information lomakkeesta.
 3. Kirjasto saa tiedon, että olet valinnut avoimen julkaisemisen artikkelin julkaisutavaksi ja vahvistaa affiliaatiosi Elsevierille.
 4. Saat yksikköösi laskun APC-maksusta. Tarkista, että laskun summa on oikein (50% lehden APC-listahinnasta).

Emerald

Tampereen yliopiston tutkijoilla/kirjoittajilla on mahdollisuus julkaista artikkelinsa avoimena CC BY-lisenssillä Emeraldin lehdissä 1.1.2018-31.12.2020 välisenä aikana ilmaisilla open access vouchereilla, ilman APC-maksuja.

Vastaava kirjoittaja (corresponding author) voi käyttää Open access voucheria kaikkiin  Emerald Premier-paketin nimekkeisiin sekä Emeraldin Open Access lehteen: ”International Journal of Climate Change Strategies and Management.

Vouchereita voi käyttää seuraaviin artikkelityyppeihin: Research Paper, Viewpoint, Technical Paper, Conceptual Paper, Case Study, Literature Review, General Review

Ohjeet artikkelin julkaisemisesta avoimena Emeraldin lehdissä:

 1. Kun jätät käsikirjoituksesi kustantajalle ScholarOne järjestelmässä (submittointi)
  1. Käytä Tampereen yliopiston sähköpostiosoitettasi (uta.fi) Emerald tunnistaa oikeutesi ilmaiseen open access voucheriin sähköpostidomainistasi. Mikäli järjestelmässä on ennestään joku muu sähköpostiosoitteesi, muuta se! Katso kuva, Step 3
  2. Ilmoita haluavasi käyttää ilmainen voucher, mikäli artikkelisi hyväksytään julkaistavaksi. Tee tämä kohdassa Step 4: Details and Comments. Rastita kohta ”Yes, I want to publish my article as Open Access and my institution is eligible for a prepaid APC-voucher”Katso kuva.
 2. Kun artikkeli, jossa olet vastaavana kirjoittana (corresponding author), on hyväksytty
  1. Saat hyväksymiskirjeen (acceptance letter) ScholarOnen kautta. Katso kuva.
  2. Lisäksi saat 30 päivän kuluessa hyväksymiskirjeestä linkin CC BY-lisenssiin, joka sinun tulee täyttää ja allekirjoittaa sekä palauttaa sähköpostitse lehden editorille. Katso liite.
  3. Mikäli käy niin, että voucherit ovat kuluneet loppuun siinä vaiheessa, kun artikkelisi hyväksytään, on sinulla oikeus ohjata kustantaja julkaisemaan artikkeli maksumuurin takana (tai vaihtoehtoisesti huolehtia APC-maksun maksamisesta).
 3. Emerald julkaisee artikkelisi avoimena CC BY-lisenssillä.

Ilmaisia vouchereita on vuosittain käytössä rajallinen määrä. Tätä sivua päivitetään, kun voucherit on kulutettu loppuun

Alennettuihin APC-maksuihin liittyvät kysymykset

Aniita Ahlholm-Kannisto (Aniita.Ahlholm-Kannisto@uta.fi)
Sari Leppänen (Sari.i.Leppanen@uta.fi)

SAGE

FinELib-sopimuksessa mukana olevien organisaatioiden tutkijat/artikkelien kirjoittajat saavat APC-maksuista (Article Processing Charge) 87,5 % alennuksen julkaistessaan artikkelinsa avoimena Sagen hybridilehdissä (Sage Choice) vastaavana kirjoittajana (corresponding author). Alennettu APC-maksu on kaikista alennukseen oikeutetuista lehdistä sama 200 GBP. FinElibin sivuilla on tutkijoille/artikkelien kirjoittajille tarkoitettu lista, joka sisältää ainoastaan ne lehdet, joista saa alennuksen.

Ota yhteyttä kirjastoon, jos julkaiset Sagen hybridijulkaisussa.

Ohjeet artikkelin julkaisemisesta avoimena Sagen hybridilehdissä:

 1. Sage lähettää artikkelin vastaavalle kirjoittajalle tiedon artikkelin hyväksymisestä ja ilmoittaa mahdollisuudesta julkaista artikkeli avoimena.
 2. Kirjoittaja tarkistaa edellä mainitusta lehtilistasta, voiko artikkelin julkaista kyseisessä lehdessä alennetulla APC-maksulla
 3. Kirjoittaja täyttää Sagen lähettämän lomakkeen (Sage Choice Author Form) ja laittaa itse ”Promo Code” – kohtaan merkinnän ”FinELib 2017”.
 4. Sage laskuttaa artikkelista alennetun APC-maksun. Kirjoittajan tulee tarkistaa, että laskutus tapahtuu alennetulla (200 GBP) APC-maksulla.

On erittäin tärkeää, että tutkija/artikkelin kirjoittaja huolehtii alennuksen saamisesta, sillä Sage ei vastaa asiasta jälkikäteen.

Taylor & Francis

Tampereen yliopiston tutkijoilla/artikkelien kirjoittajilla on mahdollisuus julkaista artikkelinsa avoimena Taylor & Francisin (sis. Routledge) hybridilehdissä alennetulla kirjoittajamaksulla (APC = Article Processing Charge) vuodesta 2017 alkaen.

FinELib-konsortion solmiman sopimuksen mukaan tutkijat voivat julkaista artikkelinsa avoimena Taylor & Francisin lehdissä 860 euron kirjoittajamaksulla toimiessaan artikkelin vastaavana kirjoittajana (corresponding author). Normaalihintainen kirjoittajamaksu on 2150 euroa.

Alennuksen ehtona on, että kirjasto on maksanut APC-maksut Taylor & Francisille ennakkoon. Tämän vuoksi alennettujen APC-maksujen organisointi kulkee kirjaston kautta. Kirjoittajan tulee olla yhteydessä tiedekunnan hallintoon ja varmistaa miltä projektilta kirjasto laskuttaa tiedekuntaa. Sen jälkeen kirjoittaja lähettää tiedon kirjastoon alennetun kirjoittajamaksun (APC) käyttämisestä.

Ajantasaisen listan Taylor & Francisin hybridilehdistä voi tarkistaa osoitteesta http://authorservices.taylorandfrancis.com/journal-list/. Hybridilehdillä on tieto "Open Select: Yes”. Alennukset kirjoittajamaksuihin eivät koske fully open -lehtiä.

Ohjeet artikkelin julkaisemisesta avoimena Taylor & Francisin hybridi-lehdissä:

 1. Kirjasto saa tiedon, että Taylor & Francis on hyväksynyt julkaistavaksi artikkelin, jossa affiliaationa on Tampereen yliopisto ja corresponding author on Tampereen yliopiston kirjoittaja.
 2. Kirjoittaja ilmoittaa kirjastoon Taylor & Francisin alennetun APC-maksun käyttämisestä ja myös miltä projektilta kirjasto laskuttaa tiedekuntaa
 3. Kirjasto vahvistaa Taylor & Francisille alennetun APC-maksun käytöstä
 4. Taylor & Francis lähettää vastaavalle kirjoittajalle hybridiartikkelin julkaisusopimuksen.
 5. Kirjoittaja vahvistaa Taylor & Francisin julkaisujärjestelmässä valitsemansa Creative Commons –lisenssin
 6. Kirjasto laskuttaa tiedekunnalta APC-maksun tutkijan ilmoittamalta projektilta

BioMed Central ja SpringerOpen

Tampereen yliopiston kirjasto maksaa supporter member –jäsenmaksua, joka oikeuttaa 15 % alennukseen kirjoittajamaksuista (APC), kun julkaisee artikkelin avoimena BioMed Centralissa tai SpringerOpen –palvelun lehdissä. Springerillä on myös hybridikokoelma Springer Choice, jota alennus ei koske.

Alennukseen ovat oikeutettuja Tampereen yliopiston ja Tampereen yliopistollisen sairaalan tutkijat/henkilökunta.