Skip to main content
Tampereen yliopiston kirjastoTampereen yliopistoTampereen yliopiston kirjasto

Open Access: Alennukset kirjoittajamaksuihin (APC)

Alennukset

Kustantaja Ehdot Alennus
ACM Digital Library   ACM hyvittää kirjoittajamaksut (APC) Tampereen yliopistolle.
BioMed Central (Springer) BioMed Central 15 % kirjoittajamaksusta (APC)
SAGE Sage Choice
Vastaavana kirjoittajana (Corresponding author).
Vaatii ”Promo Code”-kohtaan: FinELib 2017”.
87,5 % kirjoittajamaksusta, jolloin APC-maksu 200 GBP.
Springer SpringerOpen 15 % kirjoittajamaksusta (APC)
Taylor & Francis Open Select
Vastaavana kirjoittajana (Corresponding author)
60 % kirjoittajamaksusta, jolloin APC-maksu 860 €

 

Taylor & Francis

Tampereen yliopiston tutkijoilla/artikkelien kirjoittajilla on mahdollisuus julkaista artikkelinsa avoimena Taylor & Francisin (sis. Routledge) hybridilehdissä alennetulla kirjoittajamaksulla (APC = Article Processing Charge) vuodesta 2017 alkaen.

FinELib-konsortion solmiman sopimuksen mukaan tutkijat voivat julkaista artikkelinsa avoimena Taylor & Francisin lehdissä 860 euron kirjoittajamaksulla toimiessaan artikkelin vastaavana kirjoittajana (corresponding author). Normaalihintainen kirjoittajamaksu on 2150 euroa.

Alennuksen ehtona on, että kirjasto on maksanut APC-maksut Taylor & Francisille ennakkoon. Tämän vuoksi alennettujen APC-maksujen organisointi kulkee kirjaston kautta. Kirjoittajan tulee olla yhteydessä tiedekunnan hallintoon ja varmistaa miltä projektilta kirjasto laskuttaa tiedekuntaa. Sen jälkeen kirjoittaja lähettää tiedon kirjastoon alennetun kirjoittajamaksun (APC) käyttämisestä.

Ajantasaisen listan Taylor & Francisin hybridilehdistä voi tarkistaa osoitteesta http://authorservices.taylorandfrancis.com/journal-list/. Hybridilehdillä on tieto "Open Select: Yes”. Alennukset kirjoittajamaksuihin eivät koske fully open -lehtiä.

Ohjeet artikkelin julkaisemisesta avoimena Taylor & Francisin hybridi-lehdissä:

  1. Kirjasto saa tiedon, että Taylor & Francis on hyväksynyt julkaistavaksi artikkelin, jossa affiliaationa on Tampereen yliopisto ja corresponding author on Tampereen yliopiston kirjoittaja.
  2. Kirjoittaja ilmoittaa kirjastoon Taylor & Francisin alennetun APC-maksun käyttämisestä ja myös miltä projektilta kirjasto laskuttaa tiedekuntaa
  3. Kirjasto vahvistaa Taylor & Francisille alennetun APC-maksun käytöstä
  4. Taylor & Francis lähettää vastaavalle kirjoittajalle hybridiartikkelin julkaisusopimuksen.
  5. Kirjoittaja vahvistaa Taylor & Francisin julkaisujärjestelmässä valitsemansa Creative Commons –lisenssin
  6. Kirjasto laskuttaa tiedekunnalta APC-maksun tutkijan ilmoittamalta projektilta

Alennettuihin APC-maksuihin liittyvät kysymykset

Aniita Ahlholm-Kannisto (Aniita.Ahlholm-Kannisto@uta.fi)
Sari Leppänen (Sari.i.Leppanen@uta.fi)

SAGE

FinELib-sopimuksessa mukana olevien organisaatioiden tutkijat/artikkelien kirjoittajat saavat APC-maksuista (Article Processing Charge) 87,5 % alennuksen julkaistessaan artikkelinsa avoimena Sagen hybridilehdissä (Sage Choice) vastaavana kirjoittajana (corresponding author). Alennettu APC-maksu on kaikista alennukseen oikeutetuista lehdistä sama 200 GBP. FinElibin sivuilla on tutkijoille/artikkelien kirjoittajille tarkoitettu lista, joka sisältää ainoastaan ne lehdet, joista saa alennuksen.

Ota yhteyttä kirjastoon, jos julkaiset Sagen hybridijulkaisussa.

Ohjeet artikkelin julkaisemisesta avoimena Sagen hybridilehdissä:

  1. Sage lähettää artikkelin vastaavalle kirjoittajalle tiedon artikkelin hyväksymisestä ja ilmoittaa mahdollisuudesta julkaista artikkeli avoimena.
  2. Kirjoittaja tarkistaa edellä mainitusta lehtilistasta, voiko artikkelin julkaista kyseisessä lehdessä alennetulla APC-maksulla
  3. Kirjoittaja täyttää Sagen lähettämän lomakkeen (Sage Choice Author Form) ja laittaa itse ”Promo Code” – kohtaan merkinnän ”FinELib 2017”.
  4. Sage laskuttaa artikkelista alennetun APC-maksun. Kirjoittajan tulee tarkistaa, että laskutus tapahtuu alennetulla (200 GBP) APC-maksulla.

On erittäin tärkeää, että tutkija/artikkelin kirjoittaja huolehtii alennuksen saamisesta, sillä Sage ei vastaa asiasta jälkikäteen.

BioMed Central ja SpringerOpen

Tampereen yliopiston kirjasto maksaa supporter member –jäsenmaksua, joka oikeuttaa 15 % alennukseen kirjoittajamaksuista (APC), kun julkaisee artikkelin avoimena BioMed Centralissa tai SpringerOpen –palvelun lehdissä. Springerillä on myös hybridikokoelma Springer Choice, jota alennus ei koske.

Alennukseen ovat oikeutettuja Tampereen yliopiston ja Tampereen yliopistollisen sairaalan tutkijat/henkilökunta.

ACM Digital Library

ACM hyvittää kirjoittajamaksut Tampereen yliopistolle.