Skip to main content
Tampereen yliopiston kirjastoTampereen yliopistoTampereen yliopiston kirjasto

Open Access: Alennukset kirjoittajamaksuihin (APC)

Alennukset

Kustantaja Ehdot Alennus
     
BioMed Central (Springer) BioMed Central 15 % kirjoittajamaksusta (APC)
Elsevier

Elsevier

Vastaavana kirjoittajana (Corresponding author).

50 % kirjoittajamaksusta (APC)
SAGE Sage Choice
Vastaavana kirjoittajana (Corresponding author).
Vaatii ”Promo Code”-kohtaan: FinELib 2017”.
87,5 % kirjoittajamaksusta, jolloin APC-maksu 200 GBP.
Springer SpringerOpen 15 % kirjoittajamaksusta (APC)
Taylor & Francis Open Select
Vastaavana kirjoittajana (Corresponding author)
60 % kirjoittajamaksusta, jolloin APC-maksu 860 €

 

Elsevier

Tampereen yliopiston tutkijoilla/artikkelin kirjoittajilla on mahdollisuus julkaista artikkelinsa avoimena Elsevierin lehdissä alennetulla kirjoittajamaksulla (APC=Article Processing Charge). Alennuksen saamisen ehdot:

 • Tampereen yliopiston tutkija = Corresponding Author
 • Artikkeli hyväksytään julkaistavaksi 1.1.2018-31.12.2020.
 • Alennuksen piiriin kuuluu yli 1500 Elsevierin hybrid-lehteä ja yli 100 Full OA-lehteä. Lista alennuksen piiriin kuuluvista lehdistä. HUOM. listalla kohdassa Publishing Category subsidised merkityt lehdet eivät kuulu alennuksen piiriin.
 • Alennus kirjoittajamaksusta (APC) on 50 prosenttia listahinnasta, joka vaihtelee lehdittäin.

 

Ohjeet artikkelin julkaisemisesta avoimena:

 1. Artikkeli on hyväksytty, Elsevier lähettää vastaavalle kirjoittajalle sähköpostin, jossa pyydetään täyttämään Rights and Access Information Form.
 2. Kirjoittaja valitsee Rights and Access Information lomakkeella:
  • kohdassa funding body: Make your selection - Research reported in the article: Was conducted in Finnish universities/research institutes
  • kohdassa Open Access - Publishing options: Gold open access (tämä valinta ei tule näkyviin, jos artikkeli julkaistaan täysin avoimessa eli full Gold OA-lehdessä)
  • kohdassa Licenses: Valitse kumpaa cc-lisenssiä haluat käyttää. 
  Täytä lomake loppuun. Huomaathan, että teknisitä syistä järjestelmä näyttää listahinnan APC-maksusta. Tästä hinnasta lasketaan 50 prosentin alennus.Laskut tulevat keskitetysti yliopistolle ja ne ohjataan yksiköihin.
   
 3. Kirjasto saa tiedon, että olet valinnut avoimen julkaisemisen artikkelin julkaisutavaksi ja vahvistaa affiliaatiosi Elsevierille.
 4. Saat yksikköösi laskun APC-maksusta. Tarkista, että laskun summa on oikein (50% lehden APC-listahinnasta).

Alennettuihin APC-maksuihin liittyvät kysymykset

Aniita Ahlholm-Kannisto (Aniita.Ahlholm-Kannisto@uta.fi)
Sari Leppänen (Sari.i.Leppanen@uta.fi)

Taylor & Francis

Tampereen yliopiston tutkijoilla/artikkelien kirjoittajilla on mahdollisuus julkaista artikkelinsa avoimena Taylor & Francisin (sis. Routledge) hybridilehdissä alennetulla kirjoittajamaksulla (APC = Article Processing Charge) vuodesta 2017 alkaen.

FinELib-konsortion solmiman sopimuksen mukaan tutkijat voivat julkaista artikkelinsa avoimena Taylor & Francisin lehdissä 860 euron kirjoittajamaksulla toimiessaan artikkelin vastaavana kirjoittajana (corresponding author). Normaalihintainen kirjoittajamaksu on 2150 euroa.

Alennuksen ehtona on, että kirjasto on maksanut APC-maksut Taylor & Francisille ennakkoon. Tämän vuoksi alennettujen APC-maksujen organisointi kulkee kirjaston kautta. Kirjoittajan tulee olla yhteydessä tiedekunnan hallintoon ja varmistaa miltä projektilta kirjasto laskuttaa tiedekuntaa. Sen jälkeen kirjoittaja lähettää tiedon kirjastoon alennetun kirjoittajamaksun (APC) käyttämisestä.

Ajantasaisen listan Taylor & Francisin hybridilehdistä voi tarkistaa osoitteesta http://authorservices.taylorandfrancis.com/journal-list/. Hybridilehdillä on tieto "Open Select: Yes”. Alennukset kirjoittajamaksuihin eivät koske fully open -lehtiä.

Ohjeet artikkelin julkaisemisesta avoimena Taylor & Francisin hybridi-lehdissä:

 1. Kirjasto saa tiedon, että Taylor & Francis on hyväksynyt julkaistavaksi artikkelin, jossa affiliaationa on Tampereen yliopisto ja corresponding author on Tampereen yliopiston kirjoittaja.
 2. Kirjoittaja ilmoittaa kirjastoon Taylor & Francisin alennetun APC-maksun käyttämisestä ja myös miltä projektilta kirjasto laskuttaa tiedekuntaa
 3. Kirjasto vahvistaa Taylor & Francisille alennetun APC-maksun käytöstä
 4. Taylor & Francis lähettää vastaavalle kirjoittajalle hybridiartikkelin julkaisusopimuksen.
 5. Kirjoittaja vahvistaa Taylor & Francisin julkaisujärjestelmässä valitsemansa Creative Commons –lisenssin
 6. Kirjasto laskuttaa tiedekunnalta APC-maksun tutkijan ilmoittamalta projektilta

SAGE

FinELib-sopimuksessa mukana olevien organisaatioiden tutkijat/artikkelien kirjoittajat saavat APC-maksuista (Article Processing Charge) 87,5 % alennuksen julkaistessaan artikkelinsa avoimena Sagen hybridilehdissä (Sage Choice) vastaavana kirjoittajana (corresponding author). Alennettu APC-maksu on kaikista alennukseen oikeutetuista lehdistä sama 200 GBP. FinElibin sivuilla on tutkijoille/artikkelien kirjoittajille tarkoitettu lista, joka sisältää ainoastaan ne lehdet, joista saa alennuksen.

Ota yhteyttä kirjastoon, jos julkaiset Sagen hybridijulkaisussa.

Ohjeet artikkelin julkaisemisesta avoimena Sagen hybridilehdissä:

 1. Sage lähettää artikkelin vastaavalle kirjoittajalle tiedon artikkelin hyväksymisestä ja ilmoittaa mahdollisuudesta julkaista artikkeli avoimena.
 2. Kirjoittaja tarkistaa edellä mainitusta lehtilistasta, voiko artikkelin julkaista kyseisessä lehdessä alennetulla APC-maksulla
 3. Kirjoittaja täyttää Sagen lähettämän lomakkeen (Sage Choice Author Form) ja laittaa itse ”Promo Code” – kohtaan merkinnän ”FinELib 2017”.
 4. Sage laskuttaa artikkelista alennetun APC-maksun. Kirjoittajan tulee tarkistaa, että laskutus tapahtuu alennetulla (200 GBP) APC-maksulla.

On erittäin tärkeää, että tutkija/artikkelin kirjoittaja huolehtii alennuksen saamisesta, sillä Sage ei vastaa asiasta jälkikäteen.

BioMed Central ja SpringerOpen

Tampereen yliopiston kirjasto maksaa supporter member –jäsenmaksua, joka oikeuttaa 15 % alennukseen kirjoittajamaksuista (APC), kun julkaisee artikkelin avoimena BioMed Centralissa tai SpringerOpen –palvelun lehdissä. Springerillä on myös hybridikokoelma Springer Choice, jota alennus ei koske.

Alennukseen ovat oikeutettuja Tampereen yliopiston ja Tampereen yliopistollisen sairaalan tutkijat/henkilökunta.