chat error
Skip to main content
Tampereen yliopiston kirjastoTampereen yliopistoTampereen yliopiston kirjasto

Tiedonhankinnan perusteet (1 op) oppimateriaali: Etusivu

Tiedonhankintataidot I & Tiedonhankinnan perusteiden opintojaksoon liittyvät lukutehtävät ja verkkotehtävät

Tiedonhankinnan perusteet / Tiedonhankintataidot I (1 op)

Lukuvuonna 2016-17 opetukset järjestetään vielä yksikkörakenteen alla. Opintojakso on pakollinen CMT-, SIS-, JKK-, ja YKY-yksiköiden tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille ja sen suositeltu suorittamisaika on ensimmäinen opintovuosi. Opintojaksoon sisältyy 4 tuntia lähiopetusta (aloitusluento verkossa, 2 harjoituskertaa) ja itsenäisiä verkkotehtäviä.

Opintojakso opetusohjelmassa ja aikataulut SIS III periodi 2017

Osaamistavoitteet

Tiedonhankinnan perusteet –opintojaksolla hyväksytyn suorituksen saatuaan opiskelija:

  • tietää Tampereen yliopiston kirjaston painettujen ja elektronisten aineistojen kokonaisuuden
  • ymmärtää tieteellisen tiedonhankinnan periaatteet
  • osaa hyödyntää keskeisiä akateemisia painettuja ja elektronisia aineistoja yliopisto-opiskelunsa tukena
  • osaa hahmottaa aiheenmukaisen tiedonhaun keskeiset periaatteet
  • suunnitella hakuaan
  • tietää miten aineistoa kuuluu käyttää eettisesti 
  • tiedostaa tieteellisen lähteisiin viittaamisen olennaiset periaatteet
  • kykenee myös arvioimaan itseään tiedonhakijana
  • saa lisää itsevarmuutta tiedonhakuun.

Opintojakso opetusohjelmassa JKK

Kurssin lähiopetus päättynyt 7.12. Sivu palvelee Moodle-suoritustaan viimeisteleviä opiskelijoita.

Opetusjakso opetusohjelmassa CMT ja SIS

Kurssi päättynyt 7.12.2016 Sivu palvelee suoritustaan viimeisteleviä opiskelijoita.

Opintojakso opetusohjelmassa ja aikataulut YKY ja Politiikka

Kurssi päättynyt 30.10.16 Sivu palvelee Moodle-suoritustaan viimeisteleviä opiskelijoita.

Informaatiolukutaito

Informaatiolukutaito tarkoittaa kykyä tunnistaa tiedontarve, hakea ja paikantaa tietoa, sekä löydetyn tiedon kriittistä ja eettistä arviointia ja käyttöä. Informaatiolukutaitoinen opiskelija ymmärtää ja osaa arvioida omaa hakuprosessiaan, osaa toimia ja tuottaa tietoa verkostoissa ja akateemisen yhteisönsä jäsenenä, sekä ymmärtää tieteellisen julkaisumaailman periaatteet.

Akateemisissa opinnoissa ja työelämässä hyvät tiedonhankinta- ja tiedonkäsittelytaidot tehostavat ja nopeuttavat työskentelyä sekä auttavat saavuttamaan laadukkaampia lopputuloksia. Opiskelijan monipuolinen informaatiolukutaito myös viestii tutkinnon laadusta ja kilpailukyvystä.

Tampereen yliopiston kirjaston antama tiedonhankintataitojen opetus perustuu Informaatiolukutaito korkeakouluopinnoissa -suositukseen sekä kansainväliseen Information literacy framework -suositukseen.