Skip to main content
Tampereen yliopiston kirjastoTampereen yliopistoTampereen yliopiston kirjasto

Tiedonhaun perusteet: Etusivu

Haun suunnittelu

Hakusanojen valinta

Hakusanojen muotoilu

Hakusanojen yhdistely

Tiedonhaun arviointi

Hyvä tieteellinen käytäntö