Skip to main content
Tampereen yliopiston kirjastoTampereen yliopistoTampereen yliopiston kirjasto

Valmiin opinnäytteen jättäminen arvioitavaksi ja verkkojulkaiseminen - lisensiaatintyöt, syventävät työt ja pro gradut: Artikkelityöt

Julkaistaanko artikkelityö TamPubissa

Artikkelityöt palautetaan NettiOpsuun ja niistä tehdään kansitettu arkistokappale kuten muistakin ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteistä. Kirjallinen opinnäyte tulee palauttaa NettiOpsuun siinä kokonaisuudessa kuin se esitetään opinnäytteenä hyväksyttäväksi.

Julkaistaanko artikkelityö TamPubissa? Tekijä voi itse valita, antaako opinnäytteelleen verkkojulkaisuluvan vai ei. Valinta tehdään NettiOpsun Opinnäytteen jättäminen arvioitavaksi -lomakkeella kohdassa Julkaisulupa.

Jos annat artikkelityölle verkkojulkaisuluvan, varmista, että artikkelin julkaiseva lehti sekä mahdolliset muut kirjoittajat sallivat artikkelin julkaisemisen opinnäytteesi osana.

Opinnäytteen hyväksymisvaiheessa artikkelin julkaisuprosessi saattaa olla vielä kesken ja silloin on hyvä antaa artikkelin julkaisevalle lehdelle sekä mahdollisesti myös artikkelin viimeistelylle aikaa ennen opinnäytteen ja sen sisältämän artikkelin/artikkeliluonnoksen kokotekstin julkaisemista TamPub-julkaisuarkistossa.

Opinnäytteen artikkelisivuilla voi käyttää Luonnos-leimaa. Kysy ohjeita tiedekunnastasi.

Jos mahdollista, ota yhteyttä artikkelin julkaisevaan lehteen ja selvitä lehden kanta opinnäytteenä/opinnäytteen osana julkaistavan artikkelin julkaisuarkistotallennukseen. Lehden/Julkaisijan edustajalle kannattaa mainita, että artikkeli on opinnäyte tai osa opinnäytettä.

Voit selvittää lehden kantaa artikkelin julkaisuarkistotallennukseen myös SHERPA/RoMEO-tietokannasta.

Ilmoita lehden asettama embargoaika NettiOpsulomakkeen "Muuta tiedotettavaa"-kohdassa. Kirjasto vie opinnäytteesi TamPubiin vasta embargoajan päätyttyä.

Jos et anna työlle verkkojulkaisulupaa, viedään tutkielmasta TamPubiin vain metatiedot (mm. tekijä, nimeke, hyväksymispäivämäärä, oppiaine- ja tiedekuntatiedot). Vastaavat tiedot löytyvät myös Tamcat-kokoelmatietokannasta. Jos et anna työlle verkkojulkaisulupaa, maksat itse opinnäytteesi paperisen arkistokappaleen kansituskulut.

HUOM! Hyväksynnän jälkeen opinnäytteen kansitetut arkistokappaleet viedään kirjastossa asiakaskäyttöön. Jos myös opinnäytteen paperikappaleen saattamisessa asiakaskäyttöön tai metatietojen käsittelyssä tulee noudattaa embargoaikoja tms., ota yhteyttä Tutkielmat-tiimiin: tutkielmat[at]uta.fi

Tiedon avoin saatavuus

Lisää tietoa tiedon avoimesta saatavuudesta kirjaston Open Access -oppaasta.