Skip to main content
Tampereen yliopiston kirjastoTampereen yliopistoTampereen yliopiston kirjasto

Valmiin opinnäytteen jättäminen arvioitavaksi ja verkkojulkaiseminen - lisensiaatintyöt, syventävät työt ja pro gradut: Verkkojulkaiseminen

Opinnäytteen tekijä päättää, julkaistaanko opinnäyte avoimessa verkossa

Valinta tehdään NettiOpsun Opinnäytteen jättäminen arvioitavaksi - lomakkeella.

Annan julkaisuluvan

Hyväksytty työsi julkaistaan kokotekstinä TamPub-julkaisuarkistossa, jossa se on avoimesti kaikkien saatavilla. Sinulle jää oikeus julkaista opinnäytteesi uudelleen tai luovuttaa julkaisuoikeus toiselle julkaisijalle.

Opinnäytteesi saa pysyvän urn-osoitteen, jota on helppo jakaa, ja siihen on vaivatonta viitata (esim. ansioluettelossa).

Tampereen yliopisto tukee tieteen avoimuutta, ja maksaa verkkojulkaisulupaa vastaan opinnäytteestäsi arkistoitavan kappaleen painatuksen. Viralliskappaleiden painatus on mustavalkoinen. Työsi kansitettu arkistokappale säilytetään pysyvästi ja se on luettavissa Tampereen yliopiston kirjastossa.


NettiOpsu-lomakkeen Muuta tiedotettavaa -kenttään voit jättää tarkemmat julkaisulupaa koskevat tiedot. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä tutkielmat[at]uta.fi.

Ennen verkkojulkaisuluvan antamista ja ennen työsi palauttamista NettiOpsuun, tarkista seuraavat asiat: ks. Aloita tästä : Ennen NettiOpsuun tallentamista

Tarkista tekijänoikeudet

Sinä vastaat opinnäytteesi sisällöstä ja oikeuksistasi siihen.

Sinulla tulee olla täydellinen tekijänoikeus työhösi sisällytettyyn kuva-, taulukko- tai muuhun vastaavaan aineistoon tai olet hankkinut käyttämääsi aineistoon verkkojulkaisuluvan.

Jos opinnäytteellä on useita tekijöitä tai kyseessä on esim. artikkelityö: varmista, että artikkelin julkaiseva lehti sekä mahdolliset muut kirjoittajat sallivat opinnäytteen/artikkelin julkaisemisen TamPub-julkaisuarkistossa opinnäytteenä/osana opinnäytettä.

Lisää tekijänoikeudesta kirjaston Open Access-oppaasta sekä esimerkiksi seuraavilta www-sivustoilta:

En anna julkaisulupaa

Työsi viitetiedot tallennetaan TamPub-julkaisuarkistoon ilman työsi kokotekstiä.

Työsi kansitettu arkistokappale säilytetään pysyvästi ja se on luettavissa Tampereen yliopiston kirjastossa.

Jos työlle ei ole verkkojulkaisulupaa, tekijä maksaa opinnäytteen arkistokappaleen painatuskulut. Pro gradu -tutkielmasta ja lääketieteen syventävästä työstä painetaan 1 kpl kirjastoon. Lisensiaatintyöstä painetaan 2 kpl, yksi kirjastoon ja yksi tiedekuntaan. Painatus on mustavalkoinen. Lisätietoa painatuksesta.