Skip to main content
Tampereen yliopiston kirjastoTampereen yliopistoTampereen yliopiston kirjasto

Valmiin opinnäytteen jättäminen arvioitavaksi ja verkkojulkaiseminen - lisensiaatintyöt, syventävät työt ja pro gradut: Usein kysytyt

FAQ

Valitse Opiskelijan työpöydältä NettiOpsu ja kirjaudu sisään.

Valitse vasemmalta Valmistuminen ja sen jälkeen oikealta Opinnäytteen jättäminen arvioitavaksi -lomake.

Huom! Palauta työ NettiOpsuun vasta sen jälkeen kun Turnitin-tarkastus on tehty ja olet saanut ohjaajaltasi luvan palauttaa työsi.

 

Jos huomaat palauttaneesti tutkielmastasi väärän (esim. Turnitin-tarkastamattoman) version, ilmoita asiasta heti

1) ohjaajallesi/työsi tarkistajille

2) tiedekuntaasi

3) painoon ja kirjastoon. Painon ja kirjaston yhteinen sähköpostisoite: se.on.valmis[at]uta.fi

Kun korjaus on tehty, lähetä uusi versio kaikille yllä mainituille (1-3).

Yliopisto maksaa verkkojulkaisuluvan perusteella vain yhden (lisensiaatintöissä kahden) arkistokappaleen painatuskulut. Mahdollisen uuden arkistokappaleen painatuskulut maksaa opinnäytteen tekijä.

 

Lisensiaatintyö tallennetaan NettiOpsun palautuslomakkeelle vasta tiedekunnassa tehdyn esitarkastuksen jälkeen.

Esitarkastusta varten lisensiaatintyö jätetään tiedekuntaan kolmena tai neljänä kansioituna paperiversiona. Lisensiaatintutkimuksen tarkastamiseen ja hyväksymiseen liittyvät ohjeet, aikataulut ja käytännöt tiedekunnista.

Muista virallinen Turnitin-tarkastus. Turnitin-järjestelmä - Huomaathan lisätä  Turnitin-tarkastettuun lisensiaatintutkimukseen merkinnän: "Tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck -ohjelmalla Tampereen yliopiston laatujärjestelmän mukaisesti" (englanniksi: "The originality of this thesis has been checked using the Turnitin OriginalityCheck service in accordance with the quality management system of the University of Tampere").

Ks. Opiskelun opas - Perustietoa - Opiskelijan sähköiset palvelut - Turnitin-järjestelmä - Kysymyksiä ja vastauksia Turnitinista ja opiskelun etiikasta - Väitöskirjat ja lisensiaatintutkimus

Esitarkastuksen ja Turnitin-tarkastuksen jälkeen lisensiaatintyö voidaan palauttaa NettiOpsun Opinnäytteen jättäminen arvioitavaksi lomakkeella. Lisensiaatintyöstä painetaan 2 kpl, yksi kirjastoon ja yksi tiedekuntaan. Painatus on mustavalkoinen. Jos olet antanut työllesi verkkojulkaisuluvan, Tampereen yliopisto maksaa tarvittavien arkistokappaleiden mustavalkopainatuksen. Mahdolliset värisivut sekä omat kappaleet maksaa aina tutkielman tekijä. Jos työlle ei ole verkkojulkaisulupaa, painatuskulut maksaa opinnäytteen tekijä.

Saat onnistuneesta NettiOpsu-tallennuksesta ilmoituksen: "Lupatiedot tallennettiin."

Kysy peruspalvelutunnusta yliopiston tietohallinnosta:

Tietohallinto, Tampereen yliopisto

it-helpdesk[at]uta.fi

puh. 040 190 4141

Voit NettiOpsun gradupalautuslomakkeella valita, noudatko omat tilauksesi painosta vai pyydätkö toimituksen postitse.

Juvenes Print ilmoittaa tekstiviestillä työn valmistumisesta. Postitoimituksen valinneille ei lähetetä erillistä ilmoitusta.

Jos gradutilausta ei noudeta painosta kuukauden sisällä tekstiviesti-ilmoituksesta, tilaus lähetetään opiskelijalle postitse.

 

Toimitusaika: Kirjapaino on sitoutunut toimittamaan opinnäytteet tiedekuntaan ja kirjastoon neljän työpäivän kuluessa siitä, kun ne on tallennettu NettiOpsuun.

Tarkemmat toimitus- ja laskutustiedot: Juvenes Print puh. 020 756 8683 (tai 020 756 8693) tai gradupaino[at]uta.fi.

Jos julkaistu työ tahdotaan myöhemmin poistaa TamPub-tietokannasta, peritään opinnäytteen tekijältä opinnäytteen painatuskulut sekä käsittelymaksu (25€).

Poiston jälkeen TamPubiin jäävät työn metatiedot (mm. tekijä, nimeke, hyväksymispäivämäärä, oppiaine- ja yksikkö-/tiedekuntatiedot). Vastaavat tiedot löytyvät myös kirjastoluettelosta Andor-tietokannasta.

Poistoa pyydetään vapaamuotoisella allekirjoitetulla kirjeellä (sähköpostiviesti ei riitä). Pyynnöstä on käytävä ilmi mm. tutkielman nimeke ja tekijätiedot.

NettiOpsun Opinnäytteen jättäminen arvioitavaksi - lomakkeen kohdassa Maksulliset tilaukset voit tehdä omien kappaleittesi tilauksen.

HUOM! Jos tilaat omaan kappaleeseen värisivuja (70 senttiä/värisivu), ne tulostetaan myös opinnäytteesi viralliskappaleeseen ja niiden kustannukset veloitetaan sinulta. Luettele toivomasi värisivut NettiOpsun palautuslomakkeen kohdassa ”Maksulliset tilaukset”. Kerro värisivut opinnäytteessä käyttämäsi sivunumeroinnin mukaisesti (ei PDF:n numeroinnin). Voit tarkentaa asiaa myös lomakkeen "Muuta tiedotettavaa" -kohdassa.

Mikäli haluat opinnäytteesi oman kappaleen mustiin koviin kansiin (kappalehinta alk. n. 65 €), mainitse asiasta tilauksesi yhteydessä. Huomaa tällöin neuvotella työsi ulkoasu painon kanssa. Viralliset kannet ovat pro gradu -tutkielmilla keltaiset ja lisensiaatintutkimuksilla vihreät kartonkikannet.

Juvenes Printin hinnasto:

Gradut ja opinnäytetyöt 1/2017 

Jos opinnäytteesi on jo hyväksytty ja haluat myöhemmin tilata opinnäytettäsi, ota yhteys suoraan painoon:

Painatuksen asiakastuki

Juvenes Print

gradupaino[at]uta.fi

puh. 020 756 8683

Opinnäytteen arvosanaa ei julkaista verkossa eikä arvostelua liitetä kirjaston arkistokappaleeseen.

Arvostelu on saatavissa pyynnöstä tiedekunnasta.

Kun palautat opinnäytteesi NettiOpsun Opinnäytteen jättäminen arvioitavaksi -lomakkeen kautta, työsi PDF lähtee lomakkeen kautta myös tiedekuntaan. Erillinen palautus tiedekuntaan tarvitaan vain silloin, jos opinnäytettä ei jostain syystä palautetakaan NettiOpsun palautuslomakkeen kautta (esim. uusi versio - ota yhteyttä: Tutkielmat-tiimi tutkielmat[at]uta.fi )

HUOM! Lisensiaatintyön esitarkastuksessa opiskelija toimittaa tiedekuntaan kansioidut paperiversiot. Esitarkastusta varten lisensiaatintyö jätetään tiedekuntaan kolmena tai neljänä kansioituna paperiversiona. Lisensiaatintutkimuksen tarkastamiseen ja hyväksymiseen liittyvät ohjeet, aikataulut ja käytännöt tiedekunnasta.

Jos sinulta puuttuu peruspalvelutunnus tai opinnäytteen palauttamisessa on teknisiä pulmia, ota yhteyttä yliopiston tietohallinnon neuvontaan:

Tietohallinto, Tampereen yliopisto

it-helpdesk[at]uta.fi

puh. 040 190 4141

 

Jos tilaat omaan kappaleeseen värisivuja (70 senttiä/värisivu), ne tulostetaan myös opinnäytteesi viralliskappaleeseen ja niiden kustannukset veloitetaan sinulta. Hinnasto: Gradut ja opinnäytetyöt 1/2017 

Luettele toivomasi värisivut NettiOpsun palautuslomakkeen kohdassa ”Maksulliset tilaukset”. Kerro värisivut opinnäytteessä käyttämäsi sivunumeroinnin mukaisesti (ei PDF:n numeroinnin). Voit tarkentaa asiaa myös lomakkeen "Muuta tiedotettavaa" -kohdassa.

Opinnäytteet tai niiden metatiedot viedään TamPubiin vasta suoritusmerkintätietojen siirryttyä kirjastoon. - Joskus tiedot eivät siirry automaattisesti. Ota yhteyttä kirjaston Tutkielmat-tiimiin:

tutkielmat[at]uta.fi

Tieteenalakohtaiset ohjeet opinnäytetyön tekemiseen löydät oppiaineesi Opiskelu-sivuilta (tiedekunta - tutkimus - opiskelu). Jos etsimääsi tietoa ei löydy, ota yhteyttä opinnäytteesi ohjaajaan.

 

Andor-tietokannasta voit hakea oppaita tutkielman kirjoittamiseen.

TamPub-julkaisuarkiston avulla voit tutustua muiden tekemiin opinnäytteisiin.

Opinnäytteen marginaalien leveys:

Opinnäytteen kansituksen onnistumiseksi sivujen marginaalien tulee olla yhtä suuret, 2 cm riittää. Sivunumero laitetaan keskelle sivua joko ylä- tai alamarginaaliin. Aloita sivunumerointi vasta johdantoluvusta, eli varsinaisesta tekstistä. Katso myös Word-vinkkejä -ohje.

Sivunumero laitetaan keskelle sivua joko ylä- tai alamarginaaliin. Aloita sivunumerointi vasta johdantoluvusta, eli varsinaisesta tekstistä (jos ei tiedekunnan/oppiaineen ohje neuvo toisin, ks.  Opiskelun opas - Opintojen aikana - Opinnäytteet)

Katso myös Word-vinkkejä -ohje

NettiOpsun gradupalautusta tarkistava "Näytä tiedot" -lomake saattaa näyttää NettiOpsu-lomakkeelle kirjoitettujen nimekkeiden ja tiivistelmien merkkejä (mm. ä: ja ö:t) kysymysmerkkeinä. Muutos tapahtuu vain palautuslomakkeella eikä vaikuta PDF:ään. Gradupaino ja kirjasto  korjaavat  merkit oikeiksi töiden kansituksen ja TamPub-julkaisemisen yhteydessä.

Opinnäytteen kansituksen onnistumiseksi sivujen marginaalien tulee olla yhtä suuret, 2 cm riittää. Sivunumero laitetaan keskelle sivua joko ylä- tai alamarginaaliin. Aloita sivunumerointi vasta johdantoluvusta, eli varsinaisesta tekstistä. Katso myös Word-vinkkejä -ohje.

Valinnaisten opintojen syventäviin opintoihin kuuluva tutkielma (ns. ”sivugradu”)

Valinnaisten opintojen tutkielmia ei palauteta NettiOpsuun (käytäntö vuodesta 2016 alkaen: Opiskelu-uutiset 26.1.2016). Valinnaisten opintojen tutkielmat palautetaan tiedekuntaan, joka huolehtii hyväksytyn tutkielman lähettämisestä kirjastoon julkaisua ja arkistointia varten. Kirjasto kysyy opiskelijalta julkaisuluvan erillisellä lomakkeella.

Loading ...