Skip to main content
Tampereen yliopiston kirjastoTampereen yliopistoTampereen yliopiston kirjasto

Valmiin opinnäytteen jättäminen arvioitavaksi ja verkkojulkaiseminen - lisensiaatintyöt, syventävät työt ja pro gradut: NettiOpsu-ohjeet

Opinnäyte ja sen tiedot

Pro gradu -tutkielmien, lisensiaatintöiden ja lääketieteen syventävien opintojen kirjallisten opinnäytteiden palautuslomake löytyy NettiOpsusta (selainsuositus: Mozilla Firefox):

Valitse Opiskelijan työpöydältä NettiOpsu ja kirjaudu sisään.

Valitse vasemmalta Valmistuminen ja sen jälkeen oikealta Opinnäytteen jättäminen arvioitavaksi -lomake.

 

Ilmoita NettiOpsussa opinnäytteesi nimi, kieli, sivumäärä yms. Tiedot siirtyvät hyväksynnän jälkeen TamPub-julkaisuarkistoon työtäsi esittelevälle kuvailusivulle.

Palauta työsi NettiOpsuun vasta sen jälkeen, kun työlle on tehty virallinen alkuperäisyystarkastus (Turnitin-tarkastus) ja ohjaajasi on antanut luvan jättää opinnäyte arvioitavaksi.

HUOM! Lisensiaatintyö palautetaan NettiOpsuun vasta tiedekunnassa tehdyn esitarkastuksen jälkeen. Esitarkastusta varten työ jätetään tiedekuntaan kansioituina paperiversioina. Muista myös Turnitin-tarkastus.

Tarkemmat ohjeet saat ohjaajaltasi/tiedekunnastasi.

Ohjeita opinnäytteen muuttamiseksi PDF:ksi.

Tallenna opinnäytteesi yhtenä tiedostona pdf-muotoon omalla nimelläsi (Virtanen_gradu.pdf). Tee tallennus koneella, jolla on pdf:n tekoon tarkoitettu ohjelma. Ks. Ennen NettiOpsuun tallentamista

On suositeltavaa tallentaa opinnäyte pitkäaikaissäilytykseen sopivaan PDF/A-formaattiin.

HUOM! Tarkista vielä, että PDF-tiedoston metatiedot ovat oikein, jotta mm. netin hakukoneet löytävät työsi. Tarkista esimerkiksi tekijä- ja nimeketietojen oikeellisuus PDF:n kohdassa Tiedosto - Ominaisuudet - Kuvailu (File - Properties - Description).

Jos yli 50 MB:n PDF:n tallennus NettiOpsuun ei onnistu, otathan yhteyttä yliopiston tietohallinnon neuvontaan tai Tutkielmat-tiimiin:

 

Tietohallinto, Tampereen yliopisto

it-helpdesk[at]uta.fi

puh. 040 190 4141

 

Tutkielmatiimi, verkkojulkaisemisen ja opinnäytteiden arkistoinnin neuvonta: tutkielmat[at]uta.fi  tai puhelimitse:

* Eila Kiuru puh. 040 190 4259

tietopalveluneuvoja, Linna-kirjasto

* Päivi Lukin puh. 040 190 9746

tietopalveluneuvoja, Arvo-kirjasto

Ilmoita NettiOpsussa (klikkaa ruutua), jos opinnäytteellä on kaksi tai useampia tekijöitä. Kukin opinnäytteen tekijä palauttaa työnsä omalta osaltaan NettiOpsuun ja liittää mukaan työn pdf-tiedoston. Opinnäyte arkistoidaan opiskelijan nimellä, minkä vuoksi tiedot tarvitaan kaikilta tekijöiltä.

Tallenna opinnäytteesi nimi. - Ei pistettä nimekkeen loppuun_

Jos tutkielman otsikko jakautuu pää- ja alanimekkeeseen, erota nimekkeet NettiOpsun lomakkeella toisistaan kaksoispisteellä, jonka molemmin puolin on yksi välilyönti. Seuraavasti: Päänimeke : alanimeke

Itse tutkielman PDF:ssä ja siitä tulostettavassa paperikappaleessa voit käyttää nimekkeitten välillä haluamaasi merkkiä, esim. väliviivaa tai pistettä, mutta muunna tuo käyttämäsi merkki NettiOpsun palautuslomakkeella kaksoispisteeksi välilyönteineen. Näin tutkielman pää- ja alanimeke siirtyvät NettiOpsusta TamPubiin kansallisen suosituksen mukaisesti.

Kyrilliikka: NettiOpsun gradupalautuslomake ei tunnista kyrilliikkaa. Kirjoita kyrilliset nimekkeet NettiOpsun gradupalautuslomakkeelle translitteroiden (Latin 1 -merkistö). - Translitteroitu nimeke siirtyy lomakkeelta myös TamPubiin työsi nimekekenttään. TamPubin kuvailutietoihin nimeke pyritään tallentamaan sekä kyrillisenä että translitteroiden. - PDF:ssä käytetty kyrilliikka ei häiritse tallennusta: kyrillisten merkkien toimimattomuus koskee vain gradupalautuslomaketta, ei PDF:ää, joten tutkielman PDF:ssä ja siitä tulostettavassa paperikappaleessa voi käyttää kyrilliikkaa myös nimekkeessä ja esim. kansilehdellä. Vain gradupalautuslomakkeella kyrilliset kirjaimet on translitteroitava.

Ilmoita opinnäytteen sisällön pääkieli.

Kyrilliikka: NettiOpsun gradulomake ei tunnista kyrilliikkaa. Kirjoita kyrilliset nimekkeet NettiOpsun gradupalautuslomakkeelle translitteroiden (Latin 1 -merkistö). - Translitteroitu nimeke siirtyy lomakkeelta myös TamPubiin työsi nimekekenttään. TamPubin kuvailutietoihin nimeke pyritään tallentamaan sekä kyrillisenä että translitteroiden. - PDF:ssä käytetty kyrilliikka ei häiritse tallennusta, kyrillisten merkkien toimimattomuus koskee vain gradupalautuslomaketta, ei pdf:ää.

Ilmoita opinnäytteesi laajuus sivuina.

Työtä kuvailevat sivumäärät eivät vaikuta painatuskuluihin, jotka määräytyvät pdf:n sisältämän kokonaissivumäärän mukaisesti.

Kopioi NettiOpsuun opinnäytteesi tiivistelmä, jos tiivistelmän/t saa julkaista avoimessa verkossa. Tiivistelmä/t poimitaan tästä tietokantaan ja julkaistaan opinnäytteesi tietojen yhteydessä.

Ilmoittamasi tiivistelmän täytyy ehdottomasti sisältyä myös opinnäytteesi pdf-tiedostoon.

Tarkista tieteenalasi tiivistelmäohjeet. Ohjeita löytyy tiedekuntien Opiskelu-sivuilta (esim. Ohjeet lääketieteen syventävien opintojen kirjallisen työn kirjoittajille)

Voit kuvailla opinnäytettäsi asiasanoilla. Ilmoita asiasanat NettiOpsun lomakkeella vain, jos ne saa julkaista avoimessa verkossa. NettiOpsun lomakkeelta asiasanat siirtyvät TamPubiin työsi kuvailutiedoiksi ja hakusanoiksi.

Ks. Painatus-välilehti

Värisivut kysytään tutkielman painatusta varten.

Jos tahdot, että työsi paperikappaleisiin tehdään värisivuja, luettele toivomasi värisivut NettiOpsun palautuslomakkeen kohdassa ”Maksulliset tilaukset”. Kerro värisivut opinnäytteessä käyttämäsi sivunumeroinnin mukaisesti (ei PDF:n numeroinnin). Voit tarkentaa asiaa myös lomakkeen "Muuta tiedotettavaa" -kohdassa.

HUOM! Värisivut tehdään kaikkiin paperikappaleisiin. Yliopisto ei maksa värisivujen painatusta, vaan värisivut maksaa aina tutkielman tekijä.

Juvenes Printin hinnasto: Gradut ja opinnäytetyöt 1/2017 

Voit NettiOpsun gradupalautuslomakkeella valita, noudatko omat tilauksesi painosta vai pyydätkö toimituksen postitse.

Juvenes Print ilmoittaa tekstiviestillä työn valmistumisesta. Postitoimituksen valinneille ei lähetetä erillistä ilmoitusta.

Jos gradutilausta ei noudeta painosta kuukauden sisällä tekstiviesti-ilmoituksesta, tilaus lähetetään opiskelijalle postitse.

 

Toimitusaika: Kirjapaino on sitoutunut toimittamaan opinnäytteet tiedekuntaan ja kirjastoon neljän työpäivän kuluessa siitä, kun ne on tallennettu NettiOpsuun.

Tarkemmat toimitus- ja laskutustiedot: Juvenes Print puh. 020 756 8683 tai gradupaino[at]uta.fi.

Muuta tiedotettavaa -kohdassa voit jättää viestin tiedekunnalle, Yliopistopainolle tai kirjastolle.

Huom! Kirjastossa tähän Muuta tiedotettavaa -kenttään tallennettu viesti nähdään vasta työsi hyväksynnän jälkeen. Ota kiireellisissä asioissa yhteyttä kirjaston Tutkielmat-tiimiin osoitteella:  tutkielmat[at]uta.fi  tai puhelimitse: 040 190 4259 tai 040 190 9746.

 

Jotta paino ja kirjasto saavat sinuun tarvittaessa yhteyttä (myös valmistumisesi jälkeen), ilmoita aktiivisessa käytössä olevat yhteystietosi.

Hyväksynnän jälkeen kirjasto vie työsi kokotekstin ja/tai työn metatiedot TamPub-julkaisuarkistoon. Kirjasto ilmoittaa TamPub-julkaisemisesta ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Ilmoituksen saatuasi tarkista TamPubissa näkyvän työsi PDF:n sekä kuvailutietojen oikeellisuus.

Hyväksynnän jälkeen opinnäyte tai sen metatiedot julkaistaan TamPubissa. Saat julkaisusta ilmoituksen sähköpostitse.

Ilmoituksen saatuasi tarkista TamPubissa näkyvän työsi PDF:n sekä kuvailutietojen oikeellisuus. Ilmoita mahdollisista virheistä Tutkielmat-tiimille: tutkielmat[at]uta.fi

Loading ...