Skip to main content
Tampereen yliopiston kirjastoTampereen yliopistoTampereen yliopiston kirjasto

Open Access: Avoimen tieteen edistäjät ja rahoittajien vaatimukset

Suomen Akatemia, Tekes ja Euroopan komissio

SUOMEN AKATEMIA

Suomen Akatemia edellyttää rahoittamiltaan hankkeilta sitoutumista julkaisujen avoimeen saatavuuteen sekä edistää tutkimusaineistojen ja -menetelmien avointa saatavuutta. Tieteelliset julkaisut voi avata käyttämällä joko vihreää tai kultaista avoimen julkaisemisen mallia. Suomen Akatemia on 30.5.2017 tarkentanut avoimen julkaisemisen linjauksiaa hybridijulkaisemisen osalta. Hybridijulkaisemisen kuluja voi kattaa Akatemian tutkimusrahoituksella.

Vihreässä mallissa artikkeli julkaistaan tilausmaksullisessa tieteellisessä lehdessä ja rinnakkaistallennetaan julkaisuarkistoon. Tampereen yliopistossa on julkaisuarkistona TamPub. Akatemian sallii korkeintaan kuuden kuukauden karenssiajan muille kuin humanistisille ja yhteiskuntatieteellisille aloille, joille karenssiaika (embargo) on korkeintaan kaksitoista kuukautta.

Kultaisessa mallissa artikkeli julkaistaan korkeatasoisessa ja avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti toimivassa open access -julkaisussa. Usein kustantaja kerää kirjoittajamaksun (Article Processing Charge), jonka voi sisällyttää hankkeen tutkimuskuluihin. Lisätietoa open access -julkaisujen luotettavuudesta löydät tästä.

Hybridimallissa kirjoittaja maksaa kustantajan määrittelemän kirjoittajamaksun (APC) saattaakseen artikkelin avoimeksi. Hybridilehdessä on tilausmaksullisia että erikseen avoimeksi ostettuja artikkeleita. Hybridimallissa julkaisijalle maksetaan sekä lehden tilausmaksu että yksittäisen artikkelin avoimuudesta (dubbel dipping).

Alennukset hybridi- ja Open Access -lehtien kirjoittajamaksuihin löydät täältä.   

Akatemia edellyttää vuoden 2016 alusta alkaen, että rahoitusta saavissa hankkeissa syntyvä tutkimusdata tallennetaan avoimesti saataville. Akatemia myös edellyttää, että rahoituksen hakijat sisällyttävät tutkimussuunnitelmaansa julkaisusuunnitelman lisäksi lyhyen
aineistonhallintasuunnitelman. Lisätietoja tutkimusaineiston hallintaan liittyvistä asioista saat Research data -oppaasta.

 

BUSINESS FINLAND

Business Finland (ent. Tekes) on sitoutunut avoimen tieteen- ja tutkimuksen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Business Finland edellyttää julkisissa tutkimusprojekteissa avointa julkaisemista. Projektin tutkimussuunnitelman tulee sisältää julkaisusuunnitelma, jossa avoin julkaiseminen on otettu huomioon. Suomen Akatemian tavoin Business Finland suosittelee vihreää tai kultaista avoimen julkaisemisen mallia. Business Finlandin ohjeiden mukaan myös open access -lehdessä julkaistu artikkeli (Gold OA) on rinnakkaistallennettava julkaisuarkistoon. Julkaisemista hybridimallissa ei suositella.

 

EUROOPAN KOMISSIO

Euroopan komissiolla tutkimustiedon avoin saatavuus on perusperiaatteena Horizon 2020 -ohjelman puitteissa toimiville tutkimushankkeille: European Commission background note on open access to publications and data in Horizon 2020. Suomessa ohjelmaa hallinnoi Tekes.

 

Muiden tutkimusrahoittajien OA-linjaukset

Useat tutkimusrahoittajat edellyttävät, että julkaistut artikkelit rinnakkaistallennetaan avoimeen  julkaisuarkistoon. Tutkimusrahoittajien kannan rinnakkaistallentamiseen ja tutkimusdatan avaamiseen voi tarkistaa  Sherpa/Juliet tai ROARMAP (Registry of Open Access Repositories Mandatory Archiving Policies) -palvelusta.

Avoimen tieteen edistäjät

Avoin tiede ja tutkimus -hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2014 käynnistämä hanke tiedon saatavuuden ja avoimen tieteen edistämiseks - See more at: http://avointiede.fi/tietoa-hankkeesta#sthash.OfXuoOhK.dpuf
Avoin tiede ja tutkimus -hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2014 käynnistämä hanke tiedon saatavuuden ja avoimen tieteen edistämiseks - See more at: http://avointiede.fi/tietoa-hankkeesta#sthash.OfXuoOhK.dpuf

Avoin tiede ja tutkimus -hanke (ATT-hanke) on OKM:n vuonna 2014 käynnistämä hanke tiedon saatavuuden ja avoimen tieteen edistämiseksi.Tavoitteena on, että vuoteen 2017 mennessä Suomi nousee yhdeksi johtavista maista tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa.

  • Kotilava -hanke Kotimaiset tieteelliset lehdet avoimiksi ja vaikuttamaan
  • Nopsa -hanke: Nopea siirtyminen avoimeen julkaisemiseen, Kokemuksia ja päätelmiä Hankenin NopSA-hankkeesta. DOI: https://doi.org/10.23978/inf.63187
  • Surima: Suomi rinnakkaistallentamisen mallimaaksi -hanke, Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopisto. Surima-projektin päätösseminaari. Aihepiirinä mm. The impact of Open Access, Open Access and research assessment in the UK

 

FinnOA - Suomen open access -työryhmä on huhtikuussa 2003 tutkijoiden, tieteellisten kustantajien ja tieteellisten kirjastojen edustajien perustama työryhmän. Työryhmä edistää toiminnallaan suomalaisen tutkimustiedon vapaata saatavuutta.

Open Knowledge Finland

Open Science working group - Avoimen tieteen työryhmä edistää avointen toimintamallien omaksumista kotimaisessa tutkimuksessa

FOSTER Facilitate Open Science Training for European Research

OASPA Open Access Scholary Publishing Association

SPARC Europe Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition

Bethesda Statement on Open Access Publishing (2003)

Berlin Declaration of Open Access Knowledge in the Sciences and Humanities (2003) - tunnettu OA-aloite, jonka on allekirjoittanut yli 280 organisaatiota/tahoa eri puolilla maailmaa, mm. Suomen yliopistojen rehtoreiden neuvosto

Budapest Open Access Initiative, BOAI (2002)