Skip to main content
Tampereen yliopiston kirjastoTampereen yliopistoTampereen yliopiston kirjasto

Mendeley: Viitteidenhallinnan tarkoitus

Opas muokattu Mendeley LibGuiden pohjalta

Tavoitteet

  • ymmärtää, että viittaaminen on osa hyvää tieteellistä käytäntöä
  • ymmärtää, että viitteidenhallinta on osa tutkijan työtä ja hyvin tehtynä säästää sekä työtä että aikaa
  • ymmärtää, että on erilaisia viittaustyylejä (esimerkiksi lehdillä) ja että olemassa olevia viittaustyylejä voi myös muokata
  • osaa siirtää mm. tietokannoista viitteitä viitteidenhallintaohjelmaan
  • osaa organisoida viitteensä viitteidenhallintaohjelmassa esimerkiksi käyttötarkoituksen tai aiheen mukaan
  • osaa käsikirjoituksessaan viitata lähteisiin ja tehdä käsikirjoitukseen lähdeluettelon

Esimerkkejä viittaustyyleistä

Viittauskäytännöt vaihtelevat tieteenaloittain ja lehdittäin. Esimerkkejä yleisistä viittaustyyleistä ovat:

  • APA
  • Chicago
  • Harvard
  • Vancouver