Skip to main content
Tampereen yliopiston kirjastoTampereen yliopistoTampereen yliopiston kirjasto

Open Access: Yleistä

Ota yhteyttä

Avoin tiede Tampereen ylipistossa

Rehtori on asettanut Avoin tiede -työryhmän Tampereen Yliopistoon kaudelle 2.3.2016-31.12.2017.

Seppo Parkkila, vararehtori, työryhmän puheenjohtaja
Markku Ihonen, tutkimuksen kehittämispäällikkö
Helena Laaksonen, tietoarkiston johtaja
Elina Mäkinen, tutkijatohtori, JKK
Minna Niemi-Grundström, kirjastonjohtaja
Pirjo Nikander, tutkimusjohtaja
Liina-Kaisa Tynkkynen, tutkijatohtori, HES

Yliopiston rehtori edellyttää päätöksellään (11.3.2016), että tutkijat tallentavat tutkimusartikkeliensa rinnakkaiskopiot Tampereen yliopiston avoimeen julkaisuarkistoon TamPubiin aina, kun kustantajan julkaisuluvat sen mahdollistavat.

Tampereen yliopiston julkaisupolitiikka

Tampereen yliopiston julkaisupolitiikka:

 • julkaisut saatetaan avoimiksi aina, kun se on kustantajan julkaisuluvan mukaan mahdollista
 • julkaisut tallennetaan rinnakkaisjulkaisuina yliopiston julkaisuarkistoon TamPubiin
 • julkaisu voidaan tallentaa myös muiden organisaatioiden julkaisuarkistoihin
 • tutkimusartikkeli on mahdollista julkaista laadukkaassa, vertaisarvioidussa tieteellisessä Open Access –lehdessä (Gold Open Access)
 • perustelluista syistä tutkija voi julkaista artikkelin hybridijulkaisussa

Mitä Open Access on?

Open Access tarkoittaa tiedon avointa saatavuutta.  Avoimeen saatavuuteen liittyy sekä tutkimusjulkaisujen että tutkimusten taustalla olevien tutkimusaineistojen avoin saatavuus.

Open Access -julkaiseminen tarkoittaa vapaata oikeutta lukea, kopioida, tulostaa ja linkittää tieteellisiä julkaisuja kokotekstimuodossa. Tieteellinen julkaisu on avoimesti saatavilla, kun sekä tiedeyhteisö että suuri yleisö voi lukea sitä ilmaiseksi Internetistä.

Open Access

Tutkimuksen voi julkaista avoimesti eri tavoin

 • Rinnakkaistallentamalla artikkeli (Green Open Access) tai sen post print  -versio yliopiston avoimeen julkaisuarkistoon kustantajan ehtojen mukaisesti. Tampereen yliopiston tutkijat tallentavat julkaisunsa TamPubiin.
 • Julkaisemalla Open Access -periaatteella toimivassa lehdessä (Gold Open Access). Julkaiseminen on usein maksullista (julkaisumaksu, article processing charge, APC).
 • Julkaisemalla tieteenalakohtaisissa Open Access -arkistoissa (esim. ArXiv, bioRxiv, RePEC, PubMed Central, SocArXiv tai SSRN) kustantajan ehtojen mukaisesti
 • Julkaisemalla omien verkkosivujen kautta tai jakamalla yhteisöpalvelun kautta kustantajan ehtojen mukaisesti.
 • Ostamalla avoimeksi muuten tilausmaksullisesta lehdestä, ns. Hybrid Open Access.
 • Julkaisemalla monografian avoimesti Open Access -kustantajan kautta. Julkaiseminen on usein maksullista (julkaisumaksu, book processing charge, BPC).

Yleistä Open Accessista

TamPub

Tampereen yliopiston avoin julkaisuarkisto TamPub sisältää yliopiston opinnäytteitä, verkko- ja sarjajulkaisuja sekä yliopiston henkilökunnan kirjoittamien tieteellisten artikkeleiden rinnakkaistallenteita.TamPubin sisällön ylläpidosta vastaa yliopiston kirjasto.

Tampere University Pressin (TUP) Open Access -kirjat julkaistaan TamPub-portaalissa.

TamPubin uuden version hakuominaisuudet.

Tampere University Press (TUP)

Vuodesta 2016 TUPin kirjat julkaistaan Open Access -kirjoina TamPub portaalin TUP OA Books kokoelmassa sekä kansainvälisessä OAPEN LIbrary -portaalissa.

TUP on luokitettu Julkaisufoorumissa tasolle 1, ja kaikki sen julkaisemat kirjat ovat vertaisarvioituja.

Avoimen tieteen verkkokurssi

Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen avoimen tieteen verkkokurssi. Kurssille voit kirjoittautua vierailijana - as a guest.

Testaa tietämyksesi avoimen tieteen perusasioista ja käsitteiden hallinnasta.

Webinaari:  How to publish openly. Hanken Mikael Laakso.