Skip to main content
Tampereen yliopiston kirjastoTampereen yliopistoTampereen yliopiston kirjasto

Open Access: Julkaisujen luotettavuus

Luotettavuus

Open Access -julkaisukanavien luotettavuuden voi arvioida samoilla kriteereillä kuin muidenkin tieteellisten julkaisukanavien luotettavuutta.

Luotettavan Open access -lehden tunnusmerkkejä ovat mm. seuraavat:

  • lehden päätoimittaja ja toimitusneuvosto koostuu tieteenalalla meritoituneista tutkijoista
  • lehti on indeksoitu oman alansa keskeisiin tietokantoihin esim. Web of Science tai Scopus-tietokantoihin
  • lehden verkkosivuilla on dokumentoitu selkeästi vertaisarvioinnin kriteerit ja prosessi
  • kirjoittajamaksut ja muut sitoumukset on tuotu selkeästi esiin
  • lehti löytyy kansainvälisestä kausijulkaisutietokannasta Ulrichsweb Global Serials of Directory
  • lehdessä julkaisujen artikkelien tekijänoikeudet ja jatkokäyttöoikeudet on esitetty esim. Creative Commons  -lisenssi
  • kustantaja on  OASPA:n jäsen (Open Access Scholarly Publishers Association)
  • lehdellä on ISSN-numero
  • artikkelit saavat verkkotunnisteen, DOI-numeron (Digital Object Identifier)

Luotettavuuden työkalut

Julkaisukanavan laatua ja luotettavuutta voi tarkastella esim. seuraavien palvelujen avulla:

 

Julkaisufoorumi on suomalainen tieteellisten aikakauslehtien laatua arvioiva järjestelmä, jota ylläpitää Tieteellisten seurain valtuuskunta. Tieteellisten seurain valtuuskunnan ylläpitämä julkaisukanavien tasoluokitus, joka toimii mm.  yliopistojen tieteellisen julkaisutuotannon laadun indikaattorina opetus- ja kulttuuriministeriön käyttämässä yliopistojen valtionrahoitusmallissa vuodesta 2015 alkaen.


Directory of Open Access Journals (DOAJ) sisältää listan yli 10 000:sta laadukkaista, referoiduista, Open Access –lehdistä. DOAJ on tiukentanut laatukritereitään.

InCites Journal Citation Reports  –  Lehtien impaktiluvut (Impact Factor). Etäkäyttö Andorn kautta.

SCImago Journal Rank - Lehtien impaktiluvut (SJR, H-indeksi lehdille).

Ulrichsweb Global Serials of Directory – Kansainvälinen kausijulkaisutietokanta, josta löytyy tietoa yli 300 000 kausijulkaisusta. Etäkäyttö Andorn kautta.

Confactor Journal Selector Tool - Työkalu, jonka avulla voi etsiä omille artikkeleille sopivia tieteellisiä lehtiä.

Think. Check. Submit. - Tarkastuslista myös muiden kuin OA-lehtien valintaan.

Professor Juha Kere 20.10.2014:

Lukuvinkkejä julkaisujen luotettavuudesta

Boråsin yliopiston lista positiivisista ja negatiivisista indikaattoreista

Miten voin arvoida avoimen julkaisun luotettavuutta:

Open Access Scholarly Publishers Associationin julkaisemat ohjeistukset tiedejulkaisemisen hyvistä käytännöistä ja toiminnan läpinäkyvyydestä.

Doaj: Criteria for open access and publishing.

Blogi: Flaky Academic Journals

Larissa Shamseer, David Moher, Onyi Maduekwe, Lucy Turner, Virginia Barbour, Rebecca Burch, Jocalyn Clark, James Galipeau, Jason Roberts and Beverley J. Shea. Potential predatory and legitimate biomedical journals: can you tell the difference? A cross-sectional comparison. BMC Medicine 2017.15:28. Doi: 10.1186/s12916-017-0785-9.

Cenyu Shen and Bo-Chister Björk: "Predatory" open Access: a longitudinal study of article volumes and market characteristics".
BMC Medicine 2015. 13: 230. Doi:10.1186/s12916-015-0469-2 .

Open Access Journal Quality Indicators.By GVSU LIbraries.