Skip to main content
Tampereen yliopiston kirjastoTampereen yliopistoTampereen yliopiston kirjasto

Open Access: Tekijänoikeus ja julkaisusopimukset

Kenelle tekijänoikeus kuuluu

Suomen toistaiseksi voimassaolevan lainsäädännön (Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404) mukaan tekijänoikeus kuuluu tekijälle. Näin siinäkin tapauksessa, että tekijä on tehnyt työn tietyn organisaation, esim. yliopiston, palveluksessa ollessaan eikä asiasta ole tekovaiheessa muuta sovittu. Mikäli tekijöitä on useita, kuuluu tekijänoikeus kaikille kyseisen teoksen (artikkelin, julkaisun tms.) tekijöille.

Tekijän ei kannata luovuttaa copyright-oikeuttaan pois

Tekijä voi luovuttaa copyright-oikeutensa pois. Näin ei kuitenkaan kannata toimia artikkelin julkaisemisvaiheessa. Kustantaja saattaa tarjota tekijälle sellaista sopimusta, jossa kaikki oikeudet siirtyvät kustantajalle, mutta tällaisen sopimuksen allekirjoittamista on syytä välttää. Yliopistossa toimivia tutkijoita kehotetaankin pidättämään itsellään oikeus rinnakkaistallentaa artikkelinsa yliopiston julkaisuarkistoon.

Artikkelin rinnakkaistallentaminen Tampereen yliopiston julkaisuarkistoon ei vaikuta tutkijan tekijänoikeuteen. Tekijänoikeudet eivät siirry yliopiston julkaisuarkistolle, vaan pysyvät tutkijalla.

Tarkasta tekijänoikeuspolitiikka

Suomalaisten kustantajien rinnakkaistallennuskäytäntöjä on kerätty sivulle Kotimaiset kustantajat ja rinnakkaistallennus.


Kustantajien tekijänoikeuspolitiikan ja/tai suhtautumisen rinnakkaistallentamiseen voi useissa tapauksissa tarkistaa ns. SHERPA/RoMEO -palvelusta. Ohje SHERPA/RoMEO-tietokannan tulkintaan.

Suurilla kustantajilla on nykyisin lupa -sivustot, josta löytyy asiasta lisätietoja.

Mallikirjeitä luvan kysymiseen kustantajalta löytyy lehdeltä rinnakkaistallentaminen.

Esimerkki SHERPA/RoMEO:n tiedoista

SHERPA/RoMEO -palvelusta voi hakea tietoa joko lehden tai kustantajan nimellä. Kirjoittamalla lehden nimen saa esiin esim. seuraavankaltaiset tiedot, joista selviää ko. lehden rinnakkaistallennuspolitiikka (default policy) ja se, onko rinnakkaistallentaminen sallittua ja jos on, niin millä ehdoin.

 

Esim. edellä mainitun lehden artikkelit saa rinnakkaistallentaa. Tällöin tulee käyttää kirjoittajan post-print-versiota, ei lehdessä ilmestynyttä PDF-muotoista artikkelia. Pre-print-version sen sijaan saa niin halutessaan rajoituksetta julkaista.

Sallituiksi rinnakkaistallennuspaikoiksi määritellään organisaation oma julkaisuarkisto tai kirjoittajan omat kotisivut. Muistutetaan myös, että alkuperäinen julkaisulähde on rinnakkaistallentamisen yhteydessä mainittava.

Mandated OA -otsikko kertoo rahoittajan asettamat ehdot eli kertoo, mitkä organisaatiot vaativat rahoittamiensa tutkimusten avointa saatavuutta ja mitä rajoituksia ne suostuvat hyväksymään. Joidenkin rahoittajien kohdalla on maininta "Paid OA option". Tällöin rahoittaja valitsee kustantajan tarjoaman maksullisen palvelun (= käyttöoikeus kustantajan PDF-versioon ilman embargo-rajoituksia), mutta suostuu myös maksamaan kustantajan siitä vaatiman hinnan. Tämän lehden tapauksessa Paid Open Access -optio on Springer-kustantamon oma Open Choice -palvelu.

Merkintöjen selitykset

Archive (self-archive) = rinnakkaistallentaa

Pre-print = versio, joka ei ole käynyt läpi vertaisarviointia

Post-print = arvioijien kommenttien perusteella muokattu tekijän viimeinen versio julkaisusta, jota kustantaja ei vielä ole taittanut

Final draft post-refereeing = arvioijien kommenttien perusteella muokattu tekijän viimeinen versio julkaisusta, jota kustantaja ei vielä ole taittanut

Publisher's version = painetussa lehdessä julkaistu artikkelin lopullinen versio taittoineen

General conditions = kustantajan artikkelille asettamat muut reunaehdot. Määritellään esim. paikat, mihin rinnakkaistallentaminen voidaan tehdä ja muistutetaan alkuperäiseen lähteeseen viittaamisesta.

Mandated OA = velvoitettu Open Access. Näyttää ne tutkimusrahoittajat, jotka edellyttävät, että heidän rahoittamansa tutkimukset laitetaan avoimeen saatavuuteen.

Compliance data = tiedot rahoittajien asettamista avoimen saatavuuden ehdoista

Paid open access = lehti/kustantaja tarjoaa mahdollisuutta maksaa artikkelin avoimesta saatavuudesta

Copyright = linkittää copyright-politiikkaa koskeville sivuille

Example copyright transfer statement = esimerkki copyright-oikeuksien luovuttamisesta

NIH Policy = kertoo rahoittajan asettamat ehdot

Self-arciving Policy = kertoo kustantajan suhtautumisen rinnakkaistallentamiseen

RoMEO = kertoo kustantajan "asenneluokituksen", ts. suhtautumisen rinnakkaistallentamiseen.

Creative Commons -lisenssi

Määritä julkaisujesi käyttöehdot Creative Commons -lisenssillä.

Creative Commons -lisensseillä voit jakaa osan tekijänoikeuksiasi ja antaa haluamasi vapaudet teoksen käyttäjälle. Eri ehtoja yhdistelemällä voit jakaa oikeuksia itsellesi ja tilanteeseen sopivalla tavalla

Käytä lisenssiä tutkimuksesi aineistoissa mahdollistaaksesi paremman avoimen prosessin koko tutkimuksen elinkaarelle.

Avoint tiede ja tutkimus -hanke suosittelee Creative Commons -lisensseistä CC0:n tai CC BY:n käyttöä.

Tutkijoiden yhteisöpalvelut

Julkaisuja voi myös jakaa tutkijoiden yhteisöllisissä palveluissa, esim. ResearchGate, Academia.edu, Mendeley.

Alkuperäisen julkaisun jakaminen erilaisissa yhteisöllisissä palveluissa on myös tekijänoikeuden alaista toimintaa. Tutkijan on siis tarkistettava tekijänoikeudet myös jaettaessa julkaisuja tällaisten kanavien kautta. Useissa tapauksissa lehtien ja kustantajien tekijänoikeuspolitiikan voi tarkistaa SHERPA/RoMEO -palvelusta tai suoraan kustantajien kotisivuilta. Julkaisujen pysyvä saatavuus, pysyvien tunnisteiden käyttö tai aineistojen kuvailutietojen haravoituminen keskeisiin tietojärjestelmiin ei kuitenkaan ole some-palveluissa taattua.

Tutkimusjulkaisujen rinnakkaistallentaminen TamPubiin säästää tutkijan tekijänoikeusasioihin tutustumiselta, sillä kirjasto tarkistaa TamPubiin rinnakkaistallennettavien julkaisujen tekijänoikeudet. TamPubiin rinnakkaistallennetun julkaisun pysyvää linkkiä on helppo jakaa erilaisten yhteisöpalvelujen kautta.

How Can I Share it

"How Can I share it?" on verkkopalvelu, jonka avulla voit hakea tietoa siitä, minkä version tutkimusartikkelista voit jakaa esim. sosiaalisessa mediassa.