Skip to main content
Tampereen yliopiston kirjastoTampereen yliopistoTampereen yliopiston kirjasto

Tutkimuksen vaikuttavuus ja näkyvyys: Etusivu

Julkaisujen merkitys tutkimuksen arvioinnissa

Yliopistotutkimuksen vaikuttavuutta ja näkyvyyttä arvioidaan monin tavoin, mm. selvittämällä kuinka paljon tutkimusjulkaisuihin on viitattu uudemmassa tutkimuksessa (bibliometriikka). Tutkimuksen vaikuttavuuden mittaamisen taustalla ovat mm. yliopistojen rahoitusmallit ja tuloksellisuuden mittaaminen. Julkaisemisen merkitys on kasvanut ja myös sen missä julkaisee. Myös tutkija tarvitsee viittaustietoja esim. tehtävän tai apurahan haussa, artikkelin julkaisukanavaa valitessaan tai halutessaan verkostoitua saman alan tutkijoiden kanssa.

Bibliometriset palvelut

Tampereen yliopiston tiedekunnat ja Tampereen yliopistollinen sairaala voivat tilata kirjastosta maksutta bibliometrisiä selvityksiä tutkijoiden julkaisutoiminnasta esimerkiksi rekrytointien tueksi.

Julkaisuanalyysipyynnöt voi lähettää osoitteeseen: kirjasto.tietopalvelu(at)uta.fi

Otamme yhteyttä sopiaksemme mahdollisesta toimeksiannosta.

Bibliometriset analyysit ovat varsin aikaa vieviä (usein 1-2 tuntia / tutkija). Siksi toivomme, että pyynnöt toimitetaan kirjastoon ajoissa ja varataan vähintään yksi viikko analyysin tekemiseen. Pyrimme laadukkaaseen ja tasapuoliseen analyysiin ja käsittelemme tietoja luottamuksellisesti.

Altmetriikka vs. bibliometriikka

Altmetriikka ei korvaa bibliometriikkaa vaan se voi antaa laajemman kuvan tutkimuksen vaikuttavuudesta. Siinä missä bibliometriikka kertoo tieteellisestä vaikuttavuudesta, altmetriikka voi kertoa yhteiskunnallisesta, taloudellisesta ja kulttuurisesta vaikuttavuudesta.

Altmetriikka auttaa tunnistamaan tutkimuksen nopeaa vaikuttavuutta, sillä altmetriset tapahtumat voivat ilmestyä hyvin pian artikkelin julkaisemisen jälkeen ja antaa siten osviittaa artikkelin merkityksestä jo ennen viittausten kertymistä.

Altmetriikkaa YouTubessa

Altmetriikkaa YouTubessa. Voit suodattaa hakutuloksesta esim. videot.

Vaikuttavuus

Kuva: http://altmetrics.org/manifesto/

 

Tieteellisten julkaisujen vaikuttavuuden mittauskohteita

  • julkaisumäärät (vuodessa, tekijää kohden)
  • julkaisumäärät julkaisutyypeittäin (artikkelit, konferenssipaperit, kirjat, väitöskirjat jne.)
  • tutkijoiden, tutkimusryhmien, organisaatioiden jne. välinen yhteistyö julkaisumäärinä
  • kuka viittaa keneen / mihin / milloin

Tieteellisten julkaisujen vaikuttavuuden mittaustasoja

  • tutkija, tutkimusryhmä, organisaatio, tutkimusala, maantieteellinen alue
  • artikkelitaso (altmetriikka)
  • julkaisukanava: 1) lehtien määrällinen vaikuttavuus, esim. Impact Factor; 2) lehtien, sarjojen, konferenssien ja kustantajien laadullinen vaikuttavuus, esim. JuFo

Bibliometriikka

Bibliometriikassa tutkitaan tieteellisten julkaisujen määrää, viitatuimpia julkaisuja sekä niiden keskinäisiä viittauksia. Tutkimuksen ja julkaisutuotannon arvioimiseen on erilaisia mittareita kuten tieteellisten lehtien Impact Factor eli vaikuttavuuskerroin ja H-indeksi.

Viittausanalyysejä tehdään Web of Science -tietokannasta ja Scopus-tietokannasta sekä Google Scholarista Publish or Perish -ohjelmaa käyttäen.

Altmetriikka

Altmetriikka (alternative metrics / article level metrics) mittaa tutkimuksen näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa ja muualla verkossa: paljonko julkaisua verkossa katsotaan, ladataan, suositellaan, arvioidaan tai siitä keskustellaan. Altmetriikan avulla pyritään löytämään vastauksia siihen, mitä tieteessä tapahtuu juuri nyt.

Mitattavia kohteita ovat esimerkiksi:

- maininnat (mm. blogit, kommentit, twiitit, Wikipedia)

- käyttö (mm. lataukset, katsomiskerrat, tallennukset, kirjanmerkit)

- suositukset (mm. tykkäämiset, jakamiset, arviot)

- viittausmäärät

Lukuja kerätään laajasta, avoimessa verkossa olevien palvelujen joukosta, joihin sisältyy esimerkiksi Open Access -lehtiä, viittaustietokantoja, tutkimustiedon näkyvyyspalveluja ja sosiaalista mediaa. Näkyvyyspalveluja ovat esim. ORCID, ResearcherID, Google Scholar, AcademiaEdu ja Mendeley.